Maliyyəşdirmə

Bir çox Rusiya və xarici bankları bizimlə əməkdaşlıq edir və onlar qısa zamanda lazım olan beynəlxalq zəmanətləri və akkreditivləri təqdim etməyə hazırdılar.

Bizimlə əlaqə saxlayın

30-dan çox
tərəfdaş banklar

Bir çoxları bu biznesdə maliyyəşdirmə problemi ilə üzləşir. Məsələn, xaricdən mal almaq istəyirsiniz, lakin satıcı ödəniş üçün möhlət verməyə razılaşmır. Və yaxud, eksportçu məhsulunu xaricə satmaq istəyir, lakin alıcı satın almadan sonra ödəmə şərtlərinin mütləq yerinə yetirilməsində başqa zəmanət verə bilmir.
Biz gələn malın ödənişini öz üzərimizə götürməyə hazırıq.

Kontraqentinizin göstərilən bank alətlərindən istifadə edilməsinə öncədən razılığını təsdiq etməsini xahiş edirik:

Bank zəmanəti (MT-760)

malların almasıhaqda müqavilə bağlayan bankınmüştərisi adından bank tərəfindən buraxılan qaytarılmaz öhdəlikdir. O, alıcının malın qiymətini ödəməməsi halda, təchizatçıya olan maliyyə öhdəliklərinin icrasına zəmanət verir. Başqa sözlə, bank zəmanəti müştərisinin öhdəliyinin bankın öhdəliyi olmasına zəmanət verir.

Rezerv akkreditivi/ SBLC (MT-760)

bankın müştərisinin/alıcının satıcı/benefisiarın qarşısında götürdüyü maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi halda, bankın öz müştərisi adından benefisiara göstərilən məbləğin ödənilməsi haqda öhdəliyi üzərinə götürməsi barədə yazılı öhdəlikdir.

Bir sorğu verin və biz sizə müraciət edəcəyik

2 saat ərzində menecerimiz sizə müraciət edəcəkdir.